Uitnodiging mede Rotarians

Geachte fellow Rotarian,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Twee jaar geleden is de Rotary Maastricht Oost samen met een groep enthousiaste medische studenten, de Taskforce QRS, een mooi project gestart geheten Keep The Heartbeat Going. Doel van het project: het bevorderen van reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs. Jaarlijks overlijden er nog steeds veel mensen aan een hartstilstand omdat er te weinig mensen zijn die kunnen reanimeren. Door reanimatieonderwijs structureel te verankeren in het voortgezet onderwijs, zorgen we ervoor dat de groep mensen die kunnen reanimeren snel groeit. Het project Keep The Heartbeat Going vraagt hier aandacht voor. Meer informatie over het project en de activiteiten kunt u vinden op onze internetpagina's boven in het menu (www.keeptheheartbeatgoing.nl) en op onze facebookpagina: keeptheheartbeatgoing.

Twee jaar geleden zijn we gestart met het project door een kick off in Maastricht met 600 scholieren en het openen van een reanimatie pop-up store in het centrum van Maastricht, waar we vele bezoekers mochten ontvangen voor een eerste kennismaking met reanimeren. In 2016 is het project verder geëvolueerd richting een aantal middelbare scholen in Limburg. Niet alleen werd daar op de internationale restart a heart day 14 oktober de heartbeat gedrumd, maar tevens zijn de scholen uitgenodigd om daar een filmpje van te maken en dat te delen op internet (facebook, website, en youtube). Daar was ook een prijs aan verbonden. Het delen via internet was een groot succes, inmiddels hebben meer dan 156.000 mensen deze filmpjes bekeken (kan nog steeds via onze website). Kortom, we hebben daarmee een groot bereik gehaald en veel aandacht gegenereerd voor het belang van reanimatieonderwijs. In 2017 willen we een stapje verder gaan. Na de start van het project in 2015 in Maastricht en de uitbreiding naar de hele Provincie Limburg in 2016, hebben we de ambitie om in 2017 alle Provincies in Nederland te bereiken. Concreet betekent dit, dat we per Provincie tenminste één (liefst meer) middelbare scholen bereid willen vinden om mee te doen in oktober 2017. Voor de school betekent dit het organiseren van de heartbeat drumsessie met een zo groot mogelijke groep leerlingen en het vastleggen van die sessie in een creatief filmpje. Op onze website kunt u zien hoe creatief die filmpjes soms zijn. Bovendien zijn een aantal scholen er uitstekend in geslaagd het onderwerp reanimeren een plaats te geven in hun reguliere lesprogramma, zodat de drumsessie niet op zichzelf staat. De deelnemende scholen ontvangen van het project wat promotiemateriaal dat bij en rond de drumsessie gebruikt kan worden. Om het in 2017 extra stevig neer te zetten en het ook te gebruiken voor aandacht in landelijke politiek en media zal er naast de actie op scholen ook een overkoepelende activiteit met nationale uitstraling georganiseerd worden. Daarover komt op een later tijdstip nadere informatie. Voor scholen is het interessant gebleken om mee te doen aan dit project omdat het een geweldige dynamiek op school geeft en het zowel intern als extern aangeeft dat de school maatschappelijk geëngageerd is. Ook scholieren zijn enthousiast. Het is een mooie manier om de reguliere sleur op een school te doorbreken, maatschappelijk betrokken bezig te zijn en de creativiteit de vrije loop te laten.

Nu zult u zich afvragen: waarom wordt mijn Rotaryclub voor dit project benaderd? Welnu, het benaderen van scholen is met name kansrijk vanuit een regionale benadering via het eigen netwerk, voor ons uit Maastricht is dat ondoenlijk. Vandaar dat we u hulp willen inroepen bij het benaderen van de scholen. Het zou fantastisch zijn indien een of meerdere leden van uw club zich hiervoor sterk willen maken. Het is niet veel werk, in principe gaat het alleen om het benaderen van de school en het optreden als contactpersoon tussen die school en de projectcoördinatie. Ook zal er incidenteel contact zijn met de regionale afdeling van de Taskforce QRS, de medisch studenten. Zou natuurlijk ook mooi zijn als er daarnaast aandacht in de regionale media wordt gegenereerd. Immers dit project draait om aandacht voor het thema, alleen zo kunnen we het opnemen van reanimatieonderwijs op alle scholen in het voortgezet onderwijs niet alleen onder de aandacht brengen maar er ook voor zorgen dat beleidsbepalers dit overnemen.

Desgewenst bieden wij u gaarne aan een bezoek te brengen aan uw club om een korte presentatie te verzorgen. Zou mooi zijn als we met elkaar via het Rotary netwerk in Nederland dit project weer een stap verder kunnen brengen en de broodnodige aandacht voor het belang van reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs kunnen vragen! Hopelijk staan één of meer leden van uw club daarvoor open. Rest mij u bij voorbaat te bedanken voor uw aandacht. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel: 0650617339) of Annemiek Groen (tel: 0624090360), beide lid van Rotary Maastricht Oost.

Hartelijke groet,

Leon Op ’t Hoog

Voorzitter Keep The Heartbeat Going

Lid Rotary Maastricht Oost